Từ khóa: bơm 3pha

mỗi trang
Bơm ebara matrix 3-9t/1.5

Bơm ebara matrix 3-9t/1.5

bơm ebara matrix 3-9t/1.5 :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 1.5KW – 2HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 1.2 – 1.6 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 94 – 36 mH2O
Bơm ebara matrix 3-6t/0.9

Bơm ebara matrix 3-6t/0.9

bơm ebara matrix 3-6t/0.9 :

 •  Công suất : 0.9KW -1.2HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 1.2 – 1.6 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 62.5 – 24 mH2O
Bơm ebara matrix 18-5t/4

Bơm ebara matrix 18-5t/4

Bơm ebara matrix 18-5t/4 :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 4KW – 5.5 HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 7.8 – 27 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 55- 13 mH2O
 • Dòng Điên: 3pha 380v
Bơm ebara matrix 18-3t/2.2M

Bơm ebara matrix 18-3t/2.2M

Bơm ebara matrix 18-3t/2.2M :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 2.2KW – 3HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 7.8 – 27 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 33 – 7.8 mH2O
 • Dòng Điên: 1pha 220v
Bơm ebara matrix 18-3t/2.2

Bơm ebara matrix 18-3t/2.2

Bơm ebara matrix 18-3t/2.2 :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 2.2KW – 3HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 7.8 – 27 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 33 – 7.8 mH2O
 • Dòng Điên: 3pha 380v
Bơm ebara matrix 10-6t/2.2M

Bơm ebara matrix 10-6t/2.2M

Bơm ebara matrix 10-6t/2.2M :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 2.2KW – 3HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 3.6 – 15 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 66.5 – 17.4 mH2O
 • Dòng Điên: 1pha 220v
Bơm ebara matrix 10-6t/2.2

Bơm ebara matrix 10-6t/2.2

Bơm ebara matrix 10-6t/2.2 :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 2.2KW – 3HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 3.6 – 15 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 66.5 – 17.4 mH2O
 • Dòng Điên: 3pha 380v
Bơm ebara matrix 10-4t/1.5

Bơm ebara matrix 10-4t/1.5

Bơm ebara matrix 10-4t/1.5 :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 1.5KW – 2HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 3.6 – 15 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 44.5 – 11.6 mH2O
 • Dòng Điên: 3pha 380v
Bơm ebara matrix

Bơm ebara matrix

bơm ebara matrix :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : từ 0.45kW đến 4kW
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 27m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 97mH2O
bơm ebara matrix 3-9t/1.5M

bơm ebara matrix 3-9t/1.5M

bơm ebara matrix 3-9t/1.5M :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 1.5KW – 2HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 1.2 – 1.6 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 94 – 36 mH2O
 • Dòng Điên: 1pha 220v
Bơm ebara matrix 5-4t/0.9

Bơm ebara matrix 5-4t/0.9

Bơm ebara matrix 5-4t/0.9 :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 0.9KW – 1.2HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 1.8 – 7.8 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 43 – 17.6 mH2O
 • Dòng Điên: 3pha 380v
Bơm ebara matrix 5-6t/1.3

Bơm ebara matrix 5-6t/1.3

Bơm ebara matrix 5-6t/1.3 :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 1.3KW – 1.8HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 1.8 – 7.8 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 64.5 – 26.4 mH2O
 • Dòng Điên: 3pha 380v
Bơm ebara matrix 5-9t/2.2

Bơm ebara matrix 5-9t/2.2

Bơm ebara matrix 5-9t/2.2 :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 2.2KW – 3HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 1.8 – 7.8 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 97 – 39.6 mH2O
 • Dòng Điên: 3pha 380v
Bơm ebara matrix 5-9t/2.2M

Bơm ebara matrix 5-9t/2.2M

Bơm ebara matrix 5-9t/2.2M :

 •  Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304
 •  Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -15oC đến +110oC
 •  Công suất : 2.2KW – 3HP
 •  Tốc độ: 2900 vòng/phút
 •  Lưu lượng : Max. 1.8 – 7.8 m3/h
 •  Tổng cột áp: Max. 97 – 39.6 mH2O
 • Dòng Điên: 1pha 220v
Bơm Ly Tâm Inox Ebara Model CD-2CD

Bơm Ly Tâm Inox Ebara Model CD-2CD

Bơm Ly Tâm Inox Ebara Model CD-2CD

bơm ebara inox model CD hoặc 2CD ly tâm tuần hoàn cấu tạo toàn thân inox 304

Nhiệt độ chất lỏng: từ 15độ – 110c

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DW VOX 100MA CÓ PHAO

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DW VOX 100MA CÓ PHAO

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DW VOX 100MA CÓ PHAO

 • Model: DW VOX 100
 • Kiểu: máy bơm chìm hút bùn INOX
 • Điện áp : 220V- 1 pha
 • Nhiệt độ bơm được: 40 0C
 • Công suất: 0.75(kw) – 1 HP
 • Lưu lượng: 100-500  L/phút
 • Cột áp: 7.9-1.9 M
 • Đường kính hút-xả: 60
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DW VOX 100

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DW VOX 100

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DW VOX 100

 • Model: DW VOX 100
 • Kiểu: máy bơm chìm hút bùn INOX
 • Điện áp : 380V- 3 pha
 • Nhiệt độ bơm được: 40 0C
 • Công suất: 0.75(kw) – 1 HP
 • Lưu lượng: 100-500  L/phút
 • Cột áp: 7.9-1.9 M
 • Đường kính hút-xả: 60
Bơm chìm hút bùn INOX EBARA DW VOX 150

Bơm chìm hút bùn INOX EBARA DW VOX 150

Bơm chìm hút bùn INOX EBARA DW VOX 150

 • Model: DW VOX 150
 • Kiểu: máy bơm chìm hút bùn INOX
 • Điện áp : 380V- 3 pha
 • Nhiệt độ bơm được: 40 0C
 • Công suất: 1.1(kw) – 1.5 HP
 • Lưu lượng: 100-600  L/phút
 • Cột áp: 10.2-2.1 M
 • Đường kính hút-xả: 60
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DW VOX 150MA

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DW VOX 150MA

Bơm chìm hút bùn INOX EBARA DW VOX 150MA

 • Model: DW VOX 150MA CÓ PHAO
 • Kiểu: máy bơm chìm hút bùn INOX
 • Điện áp : 220V- 1 pha
 • Nhiệt độ bơm được: 40 0C
 • Công suất: 1.1(kw) – 1.5 HP
 • Lưu lượng: 100-600  L/phút
 • Cột áp: 10.2-2.1 M
 • Đường kính hút-xả: 60
Bơm chìm hút bùn INOX EBARA DW VOX 200

Bơm chìm hút bùn INOX EBARA DW VOX 200

Bơm chìm hút bùn INOX EBARA DW VOX 200

 • Model: DW VOX 200
 • Kiểu: máy bơm chìm hút bùn INOX
 • Điện áp : 380 V- 3 pha
 • Nhiệt độ bơm được: 40 0C
 • Công suất: 1.5(w) – 2 HP
 • Lưu lượng: 100-700  L/phút
 • Cột áp:12.5-1.6 M
 • Đường kính hút-xả: 60
Bơm 1 tầng cánh Ebara CDX- CDXM

Bơm 1 tầng cánh Ebara CDX- CDXM

Bơm 1 tầng cánh Ebara CDX- CDXM

Đặc tính kỹ thuật:
– Toàn bộ đầu bơm Ebara CDX bằng INOX 304- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)
– Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW
– Tốc độ: 2900 vòng/phút
– Lưu lượng : Max. 15m3/h
– Tổng cột áp: Max. 38mH2O

Bơm 2 tầng cánh Ebara 2CDX- 2CDXM

Bơm 2 tầng cánh Ebara 2CDX- 2CDXM

Bơm 2 tầng cánh Ebara 2CDX- 2CDXM

Đặc tính kỹ thuật:
– Toàn bộ đầu bơm bằng INOX 304
- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC
- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)
- Công suất : từ 0.37kW đến 3kW
- Tốc độ: 2900 vòng/phút
- Lưu lượng : Max. 12.6m3/h
- Tổng cột áp: Max. 71.5mH2O

Bơm trục ngang Ebara DWO

Bơm trục ngang Ebara DWO

Bơm trục ngang Ebara DWO


Đặc tính kỹ thuật:
– Toàn bộ buồng bơm Ebara DWO bằng INOX 304- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC- Công suất : từ 1.1kW đến 3kW

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 300, DW, DW VOX

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 300, DW, DW VOX

Bơm chìm nước thải Ebara DW VOX

– Toàn bộ bằng INOX 304
- Buồng bơm, cánh bơm bằng INOX 304
- Làm kín trục bằng phớt kép
- Bơm dung dịch có nhiệt độ tới 40oC
– Công suất: từ 0.75kW đến 2.2kW

Bơm Chìm Nước Thải Ebara Dml

Bơm Chìm Nước Thải Ebara Dml

bơm Ebara DML bằng gang
– Cánh bơm bằng gang

– Làm kín trục bằng phớt kép

– Bơm nước thải có lẫn tạp chất

– Kích thước vật rắn qua bơm tới 76mm

– Công suất: từ 2.2kW đến 22kW

– Tốc độ: 1500 vòng/phút

– Lưu lượng : Max. 330m3/h

Bơm chìm nước thải Ebara – Model DVSJ

Bơm chìm nước thải Ebara – Model DVSJ

Bơm chìm nước thải Ebara – Model DVSJ
Đặc tính kỹ thuật:
– Kiểu cánh Semi-Vortex
– Buồng bơm bằng gang
– Cánh bơm bằng gang– Làm kín trục bằng phớt kép
– Bơm nước thải có lẫn tạp chất– Kích thước vật rắn qua bơm tới 56mm
– Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm
– Chế độ Auto/Alternating/Parallel/Manual (Call)

Bơm chìm nước thải thường dùng hcp-f

Bơm chìm nước thải thường dùng hcp-f

Bơm chìm nước thải thường dùng hcp-f
Motor có độ chuẩn xác cao, cốt máy qua xử lý gia công nhiệt, đặc tính ổn định, yêu cầu thiết kế hiệu suất cao.
Sản xuất thông qua qui trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, motor qua xử lý ngâm trong nhựa thông và xấy khô, để đảm bảo motor có tính cách nhiệt tốt, máy bơm đạt cấp độ chống thấm nước ip68.

Bơm Chìm Tsurumi C

Bơm Chìm Tsurumi C

Bơm Chìm Tsurumi C

Thông số kỹ thuật:
* Công suất bơm (Motor Output) : 0.75 -15 kw
* Đường kính đầu bơm (Discharge Bore): 50 – 100 mm
* Vật liệu bơm: Thân gang, cánh gang, trục inox 420.

Bơm Tsurumi Mg, Bơm Tsurumi Mg

Bơm Tsurumi Mg, Bơm Tsurumi Mg

Bơm Tsurumi Mg, Bơm Tsurumi Mg

Thông số kỹ thuật:
* Công suất bơm (Motor Output) : 1 – 3.7 kw
* Đường kính đầu bơm (Discharge Bore): 32 – 50 mm
* Vật liệu bơm: Thân gang, cánh gang, trục inox 420.

Bơm chìm nước thải Ebara Best 2, 3, 4, 5

Bơm chìm nước thải Ebara Best 2, 3, 4, 5

Bơm chìm nước thải Ebara Best 2, 3, 4, 5

Đặc tính kỹ thuật:
– Toàn bộ Ebara Best 2, 3, 4, 5 làm bằng INOX 304
- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +50oC
- Công suất : từ 0.55kW đến 1.5kW
– Tốc độ: 2900 vòng/phút

Bơm chìm nước thải tsurumi u, bơm chìm tsurumi u chất lượng cao

Bơm chìm nước thải tsurumi u, bơm chìm tsurumi u chất lượng cao

bom chim nuoc thai tsurumi u, bom chim tsurumi u,

Bơm chìm nước thải 80U22.2

Bơm chìm nước thải 80U22.2

Bơm chìm nước thải 80U22.2:

- Model: 80U22.2
- Công suất: 2.2 KW
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bảo hành: 12 tháng.

Bán bơm tsurumi, bơm chìm tsurumi b

Bán bơm tsurumi, bơm chìm tsurumi b

Bơm chBơm chìm nước thải Tsurumi B 

Thông số kỹ thuật:


* Công suất bơm (Motor Output) : 0.4 -110 kw
* Đường kính đầu bơm (Discharge Bore): 50 – 800 mm
* Vật liệu bơm: Thân gang, cánh gang, trục inox.

Bơm chìm nước thải Ebara DVS

Bơm chìm nước thải Ebara DVS

Bơm chBơm chìm nước thải Ebara DVS
Đặc tính kỹ thuật:
– Kiểu cánh Ebara DVS là Semi-Vortex
– Buồng bơm bằng gang

– Cánh bơm bằng gang

– Làm kín trục bằng phớt kép

– Bơm nước thải có lẫn tạp chất

– Kích thước vật rắn qua bơm tới 56mm

– Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm

Bơm Chìm Nước Thải /Bơm Nước Thải Rác Inox Ss/Sf

Bơm Chìm Nước Thải /Bơm Nước Thải Rác Inox Ss/Sf

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI /BƠM NƯỚC THẢI RÁC INOX SS/SF

CS: 0.4KW - 75KW

Điện áp: 3pha 380v, 1pha 220v

Kiểu Lắp: Thả Chìm

Bơm chìm nước thải tsurumi 50pu2.75

Bơm chìm nước thải tsurumi 50pu2.75

CS: 0.75KW - 1HP

Dòng điện: 3pha 380v

Kiểu lắp: Thả Chìm

Top

   (0)